≡ Menu

ตาลีบันเริ่มแตกแยก ผู้นำฝ่ายการเมืองลาออก

EyWwB5WU57MYnKOuXuT0ji1WuLge3igLCudNkzlJI5GjaLtvycVkKSทั้งนี้ โฆษกกลุ่มตาลีบันประกาศเรื่องการตายของ มุลเลาะห์ โอมาร์ อดีตผู้นำสูงสุดและผู้นำทางจิตวิญญาณ เมื่อสัปดาห์ก่อน และประกาศแต่งตั้งนาย มุลเลาะห์ อัคห์ตาร์ โมฮัมหมัด มานซูร์ เป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ แต่สมาชิกบางส่วนไม่สนับสนุนเรื่องนี้ เนื่องจากกลุ่มของนายมานซูร์และพันธมิตรอย่างเครือข่ายฮักกานี มีความใกล้ชิดกับปากีสถานมากเกินไป แต่ทายับ อากา ระบุว่า ตาลีบันควรจัดการกิจการต่างๆของกลุ่มภายในอัฟกานิสถานขณะเดียวกัน ชะตาของการเจรจาสันติภาพระหว่างตาลีบันกับรัฐบาลอัฟกานิสถานก็เริ่มเป็นที่กังขาว่าจะบรรลุหรือไม่ เนื่องจากผู้แทนเจรจาฝ่ายตาลีบันขอเลื่อนการเจรจาออกไปก่อน หลังมีการประกาศการตายของนายโอมาร์ ขณะที่นายมานซูร์เพิ่งออกมาปฏิเสธว่า ตาลีบันไม่ได้พยายามเข้าสู่

กลุ่มตาลีบันเริ่มแตกแยกหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำคนใหม่แทนนายมุลเลาะห์ โอมาร์ เมื่อสัปดาห์ก่อน โดยล่าสุดหัวหน้าฝ่ายการเมืองของกลุ่มก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า รอยร้าวในกลุ่มก่อการร้ายตาลีบันดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการตายของ มุลเลาะห์ โอมาร์ อดีตผู้นำสูงสุดและผู้นำทางจิตวิญญาณ โดยล่าสุดนาย ไซเยด

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Comments on this entry are closed.