≡ Menu

ประยุทธ์ หารือทวิภาคีนายกฯ กัมพูชา-สิงคโปร์ เวทีประชุมอาเซม

EyWwB5WU57MYnKOuFHM16WgWlJSHWrBWo51Gjjw73KIkaYakVbR7xnความร่วมมือทวิภาคี ไทย-สิงคโปร์ เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันกลไกทวิภาคีระหว่างกันที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยไทยพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม Leaders? Retreat ที่สิงคโปร์ หลังจากที่ว่างเว้นไม่ได้ประชุมมานานกว่า 9 ปี นายกรัฐมนตรี ยินดีที่ทั้งสองประเทศที่กำลังจะฉลองครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ครบ 50 ปี ในปีหน้า โดยหวังจะได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงระหว่างกันต่อไป

ความร่วม มือทางเศรษฐกิจ ไทยประสงค์อยากจะกระชับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสิงคโปร์ให้มาก ขึ้น เนื่องจากสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอยากเห็นภาคเอกชนของสิงคโปร์ เข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะด้านการแปรรูปสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าว ยางพารา และน้ำตาล

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เชิญนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เดินทางมาเยือนประเทศไทยกล้องวงจรปิด ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตอบรับด้วยความยินดี และจะเดินทางมาเยือนไทยในโอกาสแรกที่อำนวย โดยนายกรัฐมนตรี ยังได้เสนอให้มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและสิงคโปร์ รวมทั้งเชิญชวนให้สิงคโปร์ ร่วมลงทุนในด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงภายในประเทศและอาเซียน

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนตรงข้ามปอยเปตของกัมพูชา โดยมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมโรงงานเล็ก เพื่อให้กัมพูชาข้ามเข้ามาทำงานได้สะดวก ใกล้บ้าน ซึ่งกัมพูชาอาจพิจารณาจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ติด กันด้วยได้ ซึ่งไทยจะดูแลแรงงานกัมพูชาให้ดีที่สุด ที่ผ่านมา ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการจดทะเบียนเบ็ดเสร็จและขอบคุณรัฐบาล กัมพูชาที่ให้การสนับสนุนในเรื่องนี้

ด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เห็นพ้องกับไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมทั้งความร่วมมือด้านพลังงาน และเสนอให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ ในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะเดินทางไปเยือนกัมพูชา ในวันที่ 30-31 ตุลาคมนี้

ขณะที่ เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือทวิภาคีกับนายลี เซียน ลุง (Mr.Lee HsienLoong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย หารือทวิภาคีด้านการค้าการลงทุนกับนายกฯ ‘กัมพูชา-สิงคโปร์’ ชื่นมื่น ระหว่างร่วมประชุมอาเซม ที่อิตาลี

วันที่ 17 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค. เวลา 16.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศอิตาลี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei techo Hun Sen) นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอบคุณไมตรีจิตและมิตรภาพ รวมทั้งการสนับสนุนที่ให้กับรัฐบาลไทยการแสดงออกถึงมิตรภาพต่อกันในยามยาก ทั้งสองประเทศ จะกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น โดยจะไม่ให้ปัญหาชายแดนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งบางพื้นที่สามารถเปิดการค้าขายและพัฒนาเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ส่วนการปักปันเขตแดน จะดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการร่วมจัดทำหลักเขตแดนทางบก พร้อมเสนอให้มีความร่วมมือแหล่งพลังงานทางทะเลร่วมกัน ไทยเองก็จะรับซื้อสินค้าเกษตร เช่น ในพื้นที่ตาพระยา เพื่อช่วยซื้อสินค้าเกษตรนำมาแปรรูป เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาให้ความสนใจ และร่วมมือกันต่อไป

แหล่งที่มา  :  ไทยรัฐ

Comments on this entry are closed.